BGO/ENBR

Spotterguide BGO Bergen Lufthavn, Flesland
Vi gjør oppmerksom på at disse Spotterplassene som er omtalt her, er de mest brukte rundt
området ved Flesland flyplass, BGO og beskrivelsen til de forskjellig punktene er prøvd angitt så
kort og nøye som mulig. Det er sikkert noen som har sine «private» favorittplasser, utenom de
som er nevnt her.

Punkt 1) – Kvitura.
Kjør til Søreide og følg Fylkesvei 178, Grimstadveien helt til endes til du kommer til en snuplass
for bussene. Fortsett rett frem på den private veien som går i retning nordsiden av rullebanen.
Det er en veldig smal vei og dårlig med parkering. Det aller meste er privat parkering som er
reservert for de som har både hus og hytter der.
NB! En del har klaget på tidvis mye trafikk i området og truet med borttauing, hvis de finner biler
som har står på privat parkering. Parkering kan skje enten ved toppen av den bratte bakken,
eller der som det er snuplass ved enden av Grimstadveien.

Punkt 2) – CHC.
Følg Flyplassveien 580 til Flesland Flyplass. Fortsett rett frem gjennom to rundkjøringer (Pr. 04-
01-2014) mot den gamle terminal og følg veien mot høyre ned mot hangaren et lite stykke. Ta
inn til venstre rett på nedsiden av tårnet og kontorbygningen til CHC og den nærmeste
hangaren. Følg veien til endes som går mot rullebanen.

Punkt 3) – Taket på Parkeringshuset.
Følg Flyplassveien 580 til Flesland Flyplass helt frem mot terminalen. Vis à vis ligger det store
parkeringshuset. Ta enten heisen, eller trappene helt opp på fjerde dekk. Der han man utsikt til
både enden av rullebanen på sørsiden (RWY 35) og Gate 21. På andre siden av dekket, kan
man se delvis ned på Gate 31 og en del av selve oppstillingsplassen mellom brannstasjonen,
terminalen og en del av rullebanen.

Punkt 4) – Mestaplassen/Sauemarken.
Kjært barn har mange navn og de har denne plassen også. Det er den plassen som er brukt
mest av de aller fleste. Hvis man er ved hovedterminalen på flyplassen kan man følge
Lønningsveien til man kommer til rundkjøringen ved Fleslandsveien 177. Ta første veien til
høyre og fortsett utover til du ser et rødt hus på venstre side. Ca. 100 meter etter passering
huset, går det en grusvei opp fra hovedveien. Fortsett opp der.
Det går også an og komme til samme stedet, hvis man kjører til Ytrebygda og tar til høyre ved
rundkjøringen, hvis man kommer fra sentrum eller Nesttun.
NB! Dette er beitemark for sau og en del kyr, så hvis porten er lukket, SKAL den være lukket.
Da går det dyr på beite der og man kan treffe på dem overalt innefor porten. Vis hensyn til
dyrene! Aller helst skal man ikke gå innenfor porten så lenge den er lukket og det er da
FORBUDT og kjøre opp til plassen.

Punkt 5) – Nordvest Av Rullebanen
Følg Fleslandsveien 177 helt til enden. Der kan man perkere ved den gamle sildoljefabrikken.
Følg stien som går i nordlig retning opp i skogen. Der er stiene merket med piler og en av disse
fører frem til Punkt 5.

Her finner du spotterguide for Bergen Lufthavn Flesland i PDF-format

Flyspotterguide BGO ENBR