Bli medlem

Bli medlem hos oss?

Hei.

På foreningens årsmøte 12. april 2018 ble det vedtatt å fortsette med lik kontingent som året før.

Vi ber om at medlemsavgiften på kr 200,- betales innen 31. mai til foreningens bankkontonummer 0539.56.07377.

Vennligst merk innbetalingen med navn i meldingsfeltet.

Innbetaling kan også gjøres via VIPPS til foreningens nummer 19857.

Vi minner om at det er innført familieavgift på kr 300,- til sammen hvis to eller flere medlemmer tilhører samme husstand. Oppgi i så fall begge medlemsnumrene og navn ved innbetalingen.

Husk å oppdatere oss med ny postadresse eller ny e-post adresse slik at du mottar informasjon fra foreningen.

Kontakt oss på post@flyspotter.net .