Bli medlem

Bli medlem hos oss?

Hei.

Hvis du ønsker å bli medlem i foreningen, så send oss en mail slik at vi får din mailadresse.

Dette er nødvendig for at vi skal kunne sende deg informasjon om kommende møter.

Vi ber om at medlemsavgiften på kr 200,- betales innen 31. mai til foreningens bankkontonummer 0539.56.07377.

Vennligst merk innbetalingen med navn i meldingsfeltet.

Innbetaling kan også gjøres via VIPPS til foreningens nummer 19857.

Vi minner om at det er innført familieavgift på kr 300,- til sammen hvis to eller flere medlemmer tilhører samme husstand. Oppgi i så fall begge medlemsnumrene og navn ved innbetalingen.

Husk å oppdatere oss med ny postadresse eller ny e-post adresse slik at du mottar informasjon fra foreningen.

Kontakt oss på post@flyspotter.net .   Velkommen!